De webshop voor hond en baas!
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Privacy Policy

Privacybeleid Dog World
https://www.dog-world.nl/

Als de klant iets bestelt zijn er gegevens nodig om de bestelling te kunnen verwerken en uiteindelijk kunnen te bezorgen. Met deze persoonlijke gegevens wordt zorgvuldig mee omgegaan. Wat er met deze gegevens gebeurd en waarom we deze nodig hebben, is te vinden in deze privacy policy. 
Mocht je na het lezen hiervan toch nog met vragen zitten, neem dan contact met ons op.

Verantwoordelijke persoonsgegevens
Dog World, gevestigd aan Hazersweg 71, 3253XE in Ouddorp is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Dog World respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  
 
De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook 'de website'): www.dog-world.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "de beheerder"): Dog World, gevestigd te Hazersweg 71, 3253XE Ouddorp, kvk-nummer: 83733876

Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleindend, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagd elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden, als ook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen eneige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte van de website.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale en internationale wetgeving of in strijd is met het internet-etiquette.
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. De klant dient zelf alle maatregelen te treffen om de apparatuur en eigen gegevens te beschermen tegen virusaanvallen op het internet. De klant is zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die zij op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen de klant worden gevoerd:
  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via het internet.
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant oploopt, dan wel derden of de apparatuur als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website. De klant zal zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van het gebruik van de klant van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
De gegevens van de klant worden verzameld door Dog World. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identicifeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, adresgegevens die kenmerkend zijn voor de identiteit van de klant.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen verzenden zodat deze bij de klant terecht komt. Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om de relaties met de klant te onderhouden.

Artikel 7 - Uw rechten m.b.t. uw gegevens
Op grond van Artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De klant kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@dog-world.nl

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
 In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 
 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@dog-world.nl.
 
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 
 
Artikel 11 - Cookies 
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
 Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht
 Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 
Artikel 14 - Contact
 Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Willemijn Boshoven, info@dog-world.nl, 0629767155.
 
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds  tot nader order. 

 

 

  

Dog World

Dog World is ontstaan vanuit het idee om een breed assortiment aan te bieden. Het assortiment wordt dus nog uitgebreid. 
Heb je vragen, tips of opmerkingen? Stel ze gerust!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Wij houden enorm van cookies! Maar we slaan geen persoonlijke gegevens op :-)
Accepteer geselecteerde cookies